Svetsförstärkning

 

 

I Armabalt-produktionen använder vi bara moderna metallförband, metallbearbetningsteknologier och material.
 
Vi svetsar olika produktioner av betongförstärkning enligt kundens ritningar:

  • förstärkning av stommar
  • förstärkning av ramar
  • trådnät
  • insatser
  • ankare
  • andra metallkonstruktione.
 
Tredimensionella ramar (stommar) – runda, kvadratiska, rektangulära former – svetsning i halvautomatisk kolsyrad miljö. Produkterna kan vara 6000 mm längd, 1000 mm volym, armeringsstångsdiameter – i enlighet med gällande standarder och byggnadsstandarder gällande i Europeiska unionen.

Plan
, standard bredd och stångsteg av förstärkta stommar är en av Armabalts mest sålda produkter för pris och kvalitet. Förstärkning av stommar för förstärkning av betongkonstruktioner tillverkas med kontaktsvetsningstekniker.

Armeringsstängernas tjocklek:
ståltråd – 5 mm, armeringsstänger – 6, 8, 10, 12, 16, 18 mm.
Olika steg av rutnät: från 50 till 1000 mm. Stomdimensioner: bredd upp till 6000 mm och längd upp till 6000 mm.
 
Enligt kundens ritningar kan man utföra olika mätningar av förstärkningsnät.
 
 
Möjligheter för svetsning av plana stommar

Ramens längd L, mm ​min. 700
max. 6000
Längdsförstärkning centralt avstånd b, mm min 50
max 400
Tvärförstärkning, total längd B, mm min 70
max 450
Förstärkningsdiameter D, mm min 6
max 18
Diameter för tvärförstärkning s, mm min 5
max 12
Steg för tvärförstärkning z, mm min 50
max 1000
Avstånd f, mm min 25
max 500
Avstånd e, mm min 0
max 500

 

 

Beställning

 

 
smart foreash
This site uses cookies. They can identify logged-in users, collect statistics, and help improve browsing experience for each visitor individually.
Learn more about our Privacy Policy
Agree Clear the cookies and exit